Đọc teen fic - fan fiction
Truyện mới

Tác giả Kiều Tu Hồ La Bặc

Tác giả Kiều Tu Hồ La Bặc

Văn của chị Cà Rốt như kẹo bông, pink pink ấm ấm.... Đáng tiếc.... ... xem thêm

Số chương: 25

Chúng ta chơi giả làm thật đi...

Vũ Thần full

Vũ Thần full

Thiên tài là như thế nào? Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn... xem thêm

Số chương: 27

Vũ Thần Q7 c301-end...

Hi Du Hoa Tùng full

Hi Du Hoa Tùng full

*Note: 18+ Nhân vật chính của truyện là chàng trai Lưu Phong đến... xem thêm

Số chương: 18

Hi du hoa tùng Q16 (end)...

Long Đồ Án Quyển tập

Long Đồ Án Quyển tập

Quyển 19 ... xem thêm

Số chương: 29

Quyển 20 [Hắc Phong Thành ký]: 683-700...

Đạo tặc vương tọa

Đạo tặc vương tọa

Ta là một tên đạo tặc. Ở cái này tông môn san sát,... xem thêm

Số chương: 15

Phần 15...

[Tống mạn] chỉnh sửa nhân sinh

[Tống mạn] chỉnh sửa
    nhân sinh

Tác giả: Vụ mộc năm Văn án Này văn nguyên danh:[[ trọng... xem thêm

Số chương: 2

Phần 2...

Tống mạn chi cấm săn khu - NP

Tống mạn chi cấm săn khu - NP

Văn án Xem không vừa mắt nữ nhân liền đánh bại, xem thuận... xem thêm

Số chương: 3

Tống mạn chi cấm săn khu 2...

Menu
Tìm kiếm