Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTiểu thuyết
Tiểu thuyết

Thiên tài thứ nữ: Vương gia, ta không gả

Thiên tài thứ nữ: Vương gia, ta không gả

Thiên tài thứ nữ: Vương gia, ta không gả Tác giả: Núi tuyết tiểu nai con ... xem thêm

Số chương: 8

Phần 8 HẾT...

Tà vương đế phi: Cực phẩm nghịch thiên tuần thú sư

Tà vương đế phi: Cực phẩm nghịch thiên tuần thú sư

Tà vương đế phi: Cực phẩm nghịch thiên tuần thú sư Tác giả: Toan Vị Thanh... xem thêm

Số chương: 8

Phần 8 HẾT...

Luận Hoàng Hậu dưỡng thành

   Luận Hoàng Hậu dưỡng thành

Luận Hoàng Hậu dưỡng thành Tác giả: Đậu Đậu Ma Ma ... xem thêm

Số chương: 4

Phần 4 HẾT...

80 niên đại làm giàu bản chép tay

80 niên đại làm giàu bản chép tay

80 niên đại làm giàu bản chép tay Tác giả: Huyền Ca Nhã Ý ... xem thêm

Số chương: 2

Phần 2 HẾT...

[Longfic/Edit/Ver] [Naruto] [SasuSaku] Cưng chiều vương phi chí tôn

[Longfic/Edit/Ver] [Naruto] [SasuSaku] Cưng chiều vương phi chí tôn

Văn án Nàng, là đặc công ở hiện đại, xuyên... xem thêm

Số chương: 109

Chương 108...

Giả lão bà rất thần bí

Giả
    lão bà rất thần bí

Giả lão bà rất thần bí Tác giả: Vọng Thần Mạc Cập Converter:NTHC ... xem thêm

Số chương: 10

Phần 10 HẾT...

Đệ Nhất Thi Thê

Đệ Nhất Thi Thê

thứ nhất thi thê tiểu thuyết tác giả :kim nguyên bảo tiểu thuyết giản giới : xuyên đến mình viết trong... xem thêm

Số chương: 6

Phần Không Tên 6...