Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTruyện bí ẩn
Truyện bí ẩn

Yêu Linh Trân Tu Chí

Yêu Linh Trân Tu Chí

TG: Nhất khiêu khiêu đáo sơn ngoại sơn Một người là vương phủ... xem thêm

Số chương: 76

Chương 76 Bánh Tình Nhân (2)...

Tiện phụ

Tiện phụ

... xem thêm

Số chương: 2

Tiện phụ 2...

Huề mỹ sấm tiên hiệp

Huề mỹ sấm tiên hiệp

TG: Hách liên thiền hàn TL: xuyên không, tiên hiệp , 1x3 , nữ nữ sinh tử... xem thêm

Số chương: 2

Phần 2...

Trở Lại Minh Triều Làm Vương Gia full

Trở Lại Minh Triều Làm Vương Gia full

... xem thêm

Số chương: 6

Trở Lại Minh Triều Làm Vương Gia 147-174...

Siêu cấp Tụ Hồn phiên

Siêu cấp Tụ Hồn phiên

giới thiệu Trích: Đồ thư quán nhân viên quản lý... xem thêm

Số chương: 4

Siêu cấp Tụ Hồn phiên 4...

tử long kiếp

tử long kiếp

TG : tuyệt ca Tu La hệ liệt : dị thế nghiệt duyên , tử long kiếp... xem thêm

Số chương: 2

Phần 2 END...

Hòa Thân Tân Truyện full

Hòa Thân Tân Truyện full

Giới thiệu: Quách Tam Đức sinh viên tốt nghiệp đại học kinh tế... xem thêm

Số chương: 5

Hòa Thân Tân Truyện 5...