Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủatkd1890
Truyện về tác giả atkd1890

Mật Thám Phong Vân [200~399]

Mật Thám Phong Vân [200~399]

"#matthamphongvan, hài hước, huyền ảo. Truyện Việt NO.1 tangthuvien và 4vn" Với sự... xem thêm

Số chương: 200

399. Quá thiếu biểu cảm, làm lại đi!...

Mật Thám Phong Vân [001~199]

Mật Thám Phong Vân [001~199]

"#matthamphongvan, hài hước, huyền ảo. Truyện Việt NO.1 tangthuvien và 4vn" Với sự... xem thêm

Số chương: 200

199. Chậm đã, ta còn chưa chết...

Mật Thám Phong Vân [400~599]

Mật Thám Phong Vân [400~599]

"#matthamphongvan, hài hước, huyền ảo. Truyện Việt NO.1 tangthuvien và 4vn" Với sự... xem thêm

Số chương: 15

414. Ta là người có thân phận...

Đại Minh Vương Hầu (大明王侯) FULL

Đại Minh Vương Hầu (大明王侯) FULL

Tác giả : Tặc Mi Thử Nhãn (贼眉鼠眼). Thể loại : Lưỡng Tống Nguyên Minh (两宋元明) ... xem thêm

Số chương: 10

Phần 10 (C290~C321) (END)...

Đường Chuyên (唐砖) FULL

Đường Chuyên (唐砖) FULL

Tác giả : Kiết Dữ 2 (孑与2) Thể loại : Lưỡng Tấn Tùy Đường (两晋隋唐) ... xem thêm

Số chương: 4

Phần 4...