Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủkhuynhdiem
Truyện về tác giả khuynhdiem

Công chúa có độc yếu hưu phu - Khuynh Vân Chi Luyến (NP)

Công chúa có độc yếu hưu phu - Khuynh Vân Chi Luyến (NP)

Kiếp trước, nàng bị chí thân người khí chi như lí, trọng sinh làm người nàng quý vì nữ tôn... xem thêm

Số chương: 15

Công chúa có độc yếu hưu phu 14 - Hoàn...

Cực phẩm cuồng y khuynh thiên hạ - Vi Vũ Phỉ Phỉ (NP)

Cực phẩm cuồng y khuynh thiên hạ - Vi Vũ Phỉ Phỉ (NP)

Thiên lôi trong trận, chịu khổ phản bội Phượng Phi Dực tự hủy thân thể, quyết tuyệt rời đi. ... xem thêm

Số chương: 7

Cực phẩm cuồng y khuynh thiên hạ - Phiên ngoại...

Chí tôn ngôn linh sư - Liễu Phú Ngữ (NP)

Chí tôn ngôn linh sư - Liễu Phú Ngữ (NP)

“Thần nói, ngày mai thiên tình.” “Thần nói, từ nay trở đi vân... xem thêm

Số chương: 7

Chí tôn ngôn linh sư 7 - Phiên ngoại (Hoàn)...

Tiểu chủ nhà - Hương đóa hoa (Trọng sinh hiện đại-CBCC-Sủng-Làm ruộng-1v1)

Tiểu chủ nhà - Hương đóa hoa (Trọng sinh hiện đại-CBCC-Sủng-Làm ruộng-1v1)

Tiểu chủ nhà - Hương đóa hoa (Thượng và hạ bộ) Converter: heoho ... xem thêm

Số chương: 4

Tiểu chủ nhà 4...

Truyện H

Truyện H

Nguồn: ... xem thêm

Số chương: 7

Vân Phiên Vũ Phúc 2...