Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủnguyetly_acc1
Truyện về tác giả nguyetly_acc1

Nhà giàu có kiếp: bạc tình giám đốc khế ước tình nhân - hải diệp (tổng tài)

Nhà giàu có kiếp: bạc tình giám đốc khế ước tình nhân - hải diệp (tổng tài)

Két - một đạo thiểm điện phá vỡ không trung. Bầu trời đen nhánh, trở nên giống như ban ngày. ... xem thêm

Số chương: 3

Nhà giàu có kiếp End...

Trọng sinh chi thứ nữ làm vợ - Tây Song Vũ (trọng sinh - CĐ - gia đấu)

Trọng sinh chi thứ nữ làm vợ - Tây Song Vũ (trọng sinh - CĐ - gia đấu)

Khi còn sống, Triệu Tình Lam là Vạn An hầu phủ thứ xuất tiểu thư, gả cho Dục thân vương... xem thêm

Số chương: 2

Trọng sinh chi thứ nữ làm vợ End...

Trọng sinh cung phi thượng vị ký - Như Ngư Hoa Lạc (CĐ -cung đấu)

Trọng sinh cung phi thượng vị ký - Như Ngư Hoa Lạc (CĐ -cung đấu)

Hạ Uyển Chi trọng sinh trước khi vào cung. Người bên cạnh còn chưa thay đổi, gia... xem thêm

Số chương: 7

Trọng sinh cung phi thượng vị ký END...

Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương (CĐ - gia đấu - điền văn)

Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương (CĐ - gia đấu - điền văn)

Kiếp trước nàng là Cố gia không bắt mắt nhất ba phòng thứ nữ, đi theo thứ tỷ, bị người... xem thêm

Số chương: 5

Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế END...

Tung sủng- đụng ngã sư muội - Nhược Như Yên (CĐ - Xuyên)

Tung sủng- đụng ngã sư muội - Nhược Như Yên (CĐ - Xuyên)

Hắn, băng sơn mỹ nam một quả, Thần Phong lão nhân đệ tử thân truyền, trong chốn võ lâm có... xem thêm

Số chương: 2

Tung sủng eND...