Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủpykarai
Truyện về tác giả pykarai

Tiên Nghịch full

Tiên Nghịch full

Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1... xem thêm

Số chương: 41

Tiên Nghịch 2001-end...

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện full

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện full

Phàm Nhân Tu Tiên là một câu chuyện Tiên Hiệp kể về Hàn Lập - Một người bình thường nhưng... xem thêm

Số chương: 26

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 26...

Tào Tặc full

Tào Tặc full

Trong Luận ngữ, Khổng Tử có nói: nhân chi sinh dã trực, võng chi sinh dã, hạnh nhi miễn (Lẽ... xem thêm

Số chương: 15

Tào Tặc 15...

Phong Lưu Tam Quốc full

Phong Lưu Tam Quốc full

Nhân vật chính mê say chơi trò Tam Quốc Chí trên mạng, bất ngờ cùng với tình nhân của mình... xem thêm

Số chương: 4

Phong Lưu Tam Quốc 4...

Bộ Bộ Sinh Liên full

Bộ Bộ Sinh Liên full

Giang sơn như họa Mỹ nhân như thi Sa bà thế giới ... xem thêm

Số chương: 16

Bộ Bộ Sinh Liên 16...