Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAG1x1

Tổng hợp truyện 1x1

Tinh tế nãi ba - Thiệu Hưng thập nhất

Tinh tế nãi ba - Thiệu Hưng thập nhất

Văn án Luôn luôn giữ mình trong sạch, có cấm dục băng... xem thêm

Số chương: 3

Phần 3 [Hoàn]...

Sống lại chỉ để yêu em lần nữa - Nhất cá tiểu bình cái

Sống lại chỉ để yêu em lần nữa - Nhất cá tiểu bình cái

Tên gốc: Trùng sinh chích vi tái ái nhĩ nhất thứ – 重生只为再爱你一次 ... xem thêm

Số chương: 77

Chương 76: Kết thúc...

[Võng du đô thị] Bang chủ luôn luôn ngẩn người

[Võng du đô thị] Bang chủ luôn luôn ngẩn người

Bang chủ luôn luôn ngẩn người Tên gốc :帮主总是在发呆 (网游)|Tác giả: ... xem thêm

Số chương: 1

[Võng du đô thị] Bang chủ luôn luôn ngẩn người [Hoàn]...

[Tu chân tiên hiệp] Cửu thế

[Tu chân tiên hiệp] Cửu thế

Cửu thế Tên gốc :第九世 [ 修仙 ]|Tác giả: 慕锦汐然 ... xem thêm

Số chương: 2

Cửu thế 2 [Hoàn]...

Hồn binh chi giác

Hồn binh chi giác

Văn án Giang Triêu Qua, người giang hồ tống tên hiệu "Giang đòi... xem thêm

Số chương: 4

Hồn binh chi giác 4 [Hoàn]...

[Tinh tế trọng sinh] Trọng sinh chi vì thân nhân sinh

[Tinh tế trọng sinh] Trọng sinh chi vì thân nhân sinh

Trọng sinh chi vì thân nhân sinh Tên gốc :重生之为自己活|Tác giả: ... xem thêm

Số chương: 2

Trọng sinh chi vì thân nhân sinh 2 [Hoàn]...

XUYÊN VIỆT DỊ THẾ UÝ LAM THIÊN KHÔNG HẠ

XUYÊN VIỆT DỊ THẾ UÝ LAM THIÊN KHÔNG HẠ

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ Tác giả: Vô Thố... xem thêm

Số chương: 7

CHƯƠNG 80-110(END)...