Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGcungđìnhhầutước

Tổng hợp truyện cungđìnhhầutước

TRONG CUNG CÓ HỈ -- CUNG ĐẤU

TRONG CUNG CÓ HỈ -- CUNG ĐẤU

Văn án: Từ xưa Hoàng Hậu đều pháo hôi, đây là cung đấu văn chắc chắn định... xem thêm

Số chương: 3

END...

TRỌNG SINH SỦNG PHI

TRỌNG SINH SỦNG PHI

Văn án: Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình cùng thái tử duyên... xem thêm

Số chương: 4

END...

VÌ PHI -- TRỌNG SINH, CUNG ĐẤU

VÌ PHI -- TRỌNG SINH, CUNG ĐẤU

VÌ PHI Tác giả : Lệ Tiêu Converter :... xem thêm

Số chương: 5

END...

THỊNH SỦNG NHƯ Ý - PHI DỰC

THỊNH SỦNG NHƯ Ý  - PHI DỰC

Văn án : Ngụy Quốc công phủ cửu cô nương nuông chiều mười lăm năm, một tờ... xem thêm

Số chương: 6

END...

NGÀN VẠN SỦNG ÁI

NGÀN VẠN SỦNG ÁI

Văn án : Thẩm Ninh xuyên việt tới Cảnh triều ba năm, thành thân thủ góa, thượng... xem thêm

Số chương: 3

END...

Đế vương công lược - Ngữ Tiếu Lan San

Đế vương công lược - Ngữ Tiếu Lan San

Văn án Xuất thân Hoàng gia, Sở Uyên mỗi... xem thêm

Số chương: 7

Phần 7 (hoàn)...

VƯƠNG PHỦ HẠNH PHÚC CUỘC SỐNG

VƯƠNG PHỦ HẠNH PHÚC CUỘC SỐNG

Văn án: Tạ gia ngũ cô nương mạo so với hoa kiều, âm có thể mị cốt,... xem thêm

Số chương: 3

END...