Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGsinhtử

Tổng hợp truyện sinhtử

Tuyệt sắc ngưu cơ - Ô Mông Tiểu Yến

Tuyệt sắc ngưu cơ - Ô Mông Tiểu Yến

Tên truyện: Tuyệt sắc ngưu cơ Tác giả: 乌蒙小燕 Thể loại: Tây huyễn, cao... xem thêm

Số chương: 3

hoàn...

Mạt thế chi chân hữu mạt thế - Thủy Mặc Thanh Vi

Mạt thế chi chân hữu mạt thế - Thủy Mặc Thanh Vi

... xem thêm

Số chương: 1

Mạt thế chi chân hữu mạt thế - Thủy Mặc Thanh Vi...

Tương lai chi toàn thân đúng bảo - Quyết tuyệt

Tương lai chi toàn thân đúng bảo - Quyết tuyệt

Văn án Do nhân sâm tu luyện thành... xem thêm

Số chương: 7

Phần 7 [Hoàn]...

Trọng sinh chi họa trung tiên

Trọng sinh chi họa trung tiên

... xem thêm

Số chương: 1

1...

Trọng sinh hệ thống chi lệnh chú tông sư đích xà tinh bệnh

Trọng sinh hệ thống chi lệnh chú tông sư đích xà tinh bệnh

... xem thêm

Số chương: 1

1...

Chuyện xấu ảnh đế (nhân ngư)

Chuyện xấu ảnh đế (nhân ngư)

... xem thêm

Số chương: 2

2...

Nghe nói thần y phải xuất giá

Nghe nói thần y phải xuất giá

Một là diệu thủ thần y, một là mỹ nhân các chủ. Hai vận mệnh tuyến với nhau không thể... xem thêm

Số chương: 1

Nghe nói thần y phải lập gia đình rồi...