Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGsinhtử

Tổng hợp truyện sinhtử

[ABO] Bá vương hoa giá nhân ký

[ABO] Bá vương hoa giá nhân ký

Ở mười sáu tuổi thành niên kỳ trước, Aldrich • Doyle chẳng bao giờ nghĩ tới chính hội trở thành... xem thêm

Số chương: 2

2...

Trọng sinh vị lai chi tuỳ thân đào nguyên

Trọng sinh vị lai chi tuỳ thân đào nguyên

... xem thêm

Số chương: 1

Trọng sinh vị lai chi tuỳ thân đào nguyên...

Trọng sinh hệ thống chi lệnh chú tông sư đích xà tinh bệnh

Trọng sinh hệ thống chi lệnh chú tông sư đích xà tinh bệnh

... xem thêm

Số chương: 1

1...

Nghe nói thần y phải xuất giá

Nghe nói thần y phải xuất giá

Một là diệu thủ thần y, một là mỹ nhân các chủ. Hai vận mệnh tuyến với nhau không thể... xem thêm

Số chương: 1

Nghe nói thần y phải lập gia đình rồi...

Trọng sinh vị lai chi sinh bao tử (hệ thống)

Trọng sinh vị lai chi sinh bao tử (hệ thống)

... xem thêm

Số chương: 1

1...

Trọng sinh chi họa trung tiên

Trọng sinh chi họa trung tiên

... xem thêm

Số chương: 1

1...

Khốc nam đích bảo bối

Khốc nam đích bảo bối

... xem thêm

Số chương: 3

part 3...