Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGthúnhân

Tổng hợp truyện thúnhân

Thú nhân chi nghiệp dư thú y [Hoàn]

Thú nhân chi nghiệp dư thú y [Hoàn]

Tên khác: Thú nhân - Bác sỹ thú y nghiệp dư Tác giả: Mục Túc Quân (Cỏ Linh Lăng) ... xem thêm

Số chương: 5

47 - end...

Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân

Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân

... xem thêm

Số chương: 1

Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân...

Thú nhân chi thần cấp quáng sư - Ngưu Nãi Quán Thang Bao

Thú nhân chi thần cấp quáng sư - Ngưu Nãi Quán Thang Bao

Tác giả: Ngưu Nãi Quán Thang Bao Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, thú nhân, tùy thân không gian, đổ thạch,... xem thêm

Số chương: 8

Phần 8...

Dị thế chi nam nhân hư.-Hamster sát long

Dị thế chi nam nhân hư.-Hamster sát long

Thụ là kiểu tùy hứng cố chấp . Đọc ngoan hiền chán rồi h mún nổi loạn độc đoán dứt khoát... xem thêm

Số chương: 4

END...

Thế vương tử xuất giá

Thế vương tử xuất giá

... xem thêm

Số chương: 1

Thế vương tử xuất giá...

Ai nói xấu sư huynh

Ai nói xấu sư huynh

Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, cổ đại, tu tiên, 1×1, một chút nhân thú,... xem thêm

Số chương: 46

Chương 90+91+92 (Hoàn)...

Trọng sinh chi Mạch Hạ

Trọng sinh chi Mạch Hạ

... xem thêm

Số chương: 1

Trọng sinh chi Mạch Hạ...