Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGthúnhân

Tổng hợp truyện thúnhân

Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân

Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân

... xem thêm

Số chương: 1

Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân...

Thú nhân chi thần cấp quáng sư - Ngưu Nãi Quán Thang Bao

Thú nhân chi thần cấp quáng sư - Ngưu Nãi Quán Thang Bao

Tác giả: Ngưu Nãi Quán Thang Bao Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, thú nhân, tùy thân không gian, đổ thạch,... xem thêm

Số chương: 8

Phần 8...

ĐỔ THẠCH SƯ

ĐỔ THẠCH SƯ

Tác giả: Vị Huyền Cơ Thể loại: dị thế đại lục, thú nhân, điền chủng, xuyên qua thời không dị năng,bá... xem thêm

Số chương: 10

Phiên ngoại...

Dị thế chi nam nhân hư.-Hamster sát long

Dị thế chi nam nhân hư.-Hamster sát long

Thụ là kiểu tùy hứng cố chấp . Đọc ngoan hiền chán rồi h mún nổi loạn độc đoán dứt khoát... xem thêm

Số chương: 4

END...

Thú nhân chi nghiệp dư thú y [Hoàn]

Thú nhân chi nghiệp dư thú y [Hoàn]

Tên khác: Thú nhân - Bác sỹ thú y nghiệp dư Tác giả: Mục Túc Quân (Cỏ Linh Lăng) ... xem thêm

Số chương: 5

47 - end...

Xuyên việt pháo hôi chi nghịch tập - Thương Lục Bạch Chỉ

Xuyên việt pháo hôi chi nghịch tập - Thương Lục Bạch Chỉ

Tác giả: Thương Lục Bạch Chỉ Thể loại: Xuyên qua – Hệ thống... xem thêm

Số chương: 8

Xuyên việt pháo hôi chi nghịch tập - Chương 8...

Ai nói xấu sư huynh

Ai nói xấu sư huynh

Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, cổ đại, tu tiên, 1×1, một chút nhân thú,... xem thêm

Số chương: 46

Chương 90+91+92 (Hoàn)...