S

"Quàng chạ ơi quàng chạ, dẫn thần thiếp đi chơi đi mà~"

"Linlin của mày đâu?"

"Huhu Linlin đi học mất rồi."

"Thế năm đó đứa nào cúp học đi chơi với mày tới đêm khuya mới chịu mò về?"

"Quàng chạ của em, đừng giận nữa mà, chuyện qua lâu lắm rồi đó."

"Dẻo miệng."

"Đi, đi mà~"

"Dạ thưa ông, cởi quần ra chúng ta đi chơi."

Kang Daniel một tay ôm quần, một tay thủ thế che ngực.

"Chú muốn làm thịt con hay gì?"

Ong Seongwu liền ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ.

"Cởi quần ra mặc để cái khác vào."

"Sao chú không nói sớm?"

"Củ khoai sọ như mày thì thằng đéo nào lại thèm?"
/linlin/