12 Chom Sao Facebook 19

Bảo Bình

. Tuổi học trò... Không yêu là tốt \-...-/
. Yêu vào rồi cái dốt lòi ra
. Ngồi trong lớp chỉ nghĩ đến người ta
. Điểm Kiểm tra toàn 3 với 4 :v

.😍😂👍😠 Ngư Ngư, Kim ngưu và 246897 người khác.

. Cự Giải: ơ, ai bảo yêu không tốt?  Bảo nó ra gặp tớ 5p với Bảo bình :'>>

Bảo Bình: con lạy bố giải 🙇

.Cự Giải: yêu thì lq gì đến dốt! :'). Nhỡ dốt sắp rồi thì sao -..-

↪  Bảo Bình: lạy lạy lạy luôn 🙆
Cự Giải: có ngắm đâu :'3. Chỉ nhìn thôi mà :3

Bảo Bình: con cạn lời vì bố rồi 🙏

. Cự Giải: bài kiểm tra nào ngta cũng được 5,6 điểm hẳn hoi mà -....-. Lấy đâu Ra 3voi 4 vậy 😒.

Bảo Bình:..... Không còn gì để nói :v. @ Thiên yết làm ơn rước chồng cậu về giùm mình :')))). 

. Thiên yết: Cục cưng nói hay lắm @ Cự Giải <3

↪ Bảo Bình: mệt với hai vk ck mấy người lắm mà :')))))