12 Chom Sao Facebook 22 Buon Vv


Cự Giải

. Buồn mà không biết vì sao lại buồn :'((

😢👍💛 Xử Nữ, Song Ngư và 484883 người khác thích điều này.

.xử nữ: ồ, cưng Cũng tự nhiên buồn hả em :(

. Cự Giải: yessss :'(( nỗi buồn cực lớn kh biết từ đâu chui ra :'((

.Xử Nữ: Mài buồn Hay là Vì ghen nên buồn hả em :'))

.Cự Giải:chắc là cả Hai á :'))) khó chịu vl~ muốn đánh người vl~~muốn tát tới tấp người vl~~ muốn.. #@##@#@#@.. Vv

. Song tử: vãi con cua :vv... Đem đi hấp ngay kẻo nó giết người các m ơi :vv

. Kim Ngưu: thôi hong dám đâu :vv chưa đợi Cự Giải Ra tay thì đã chết trong tay Thiên yết rồi lớ :'>>

. Ma kết: mình buồn thì tim mình đau :"<< chắc thế :v

. Nhân mã: theo một thông tin mới nhất và vô cùng Cxác thì Bạn giải đúngg là đang ghen thật.. Mà ghen với ai thì không biết thôi :vv

.sư tử: vậy cũng nói hả bố :v

. Bạch Dương : có ghen với người gọi thiên yết là chàng, hí hi :pp

. Song ngư: à ~~~~

.Xử nữ: ồ ~~~~

.Thiên Bình: thì ra là vậy ~~ thôi dẹp mẹ đi.. Học bài đã TvT

. Thiên yết: 0__0? Sao thế :vv