12 Cs V K B Trailer 3

#227 Nghe đồn Sư tỷ và Song Tử đang hẹn hò à?

#228 Bạch Dương đã có người yêu chưa? 

#229 Con nào trong lớp 12F ăn cắp bóp đựng viết của tao :)))


______________________________________

SuwTus
Đâu ra tin đồn tao và mày đang
hẹn hò thế? :)))

Gemm.crazy
Để tao đi đính chính

SuwTus
Thế thì được

Gemm.crazy
Đấy méo phải lời đồn =))

______________________________________

****
Muốn nghe giọng mày quá
call đi

****
Đang tắm

****
Call nhanh