12 Cs V K B Trailer 4

****
Tao bị từ chối rồi :((

****
Sao? Kể anh mày nghe

****
Nó bảo nó thích người
khác rồi

****
Đấy tao bảo rồi mà

****
Tự nhiên nghe xong muốn
khóc vl. Mày không cần xát
thêm muối vào đâu con đĩ

****
Ủa giờ nói sao? Nói mày ngu
à con đỉ

****
Đau lòng quá, đúng là tình yêu
không có tổn thương không
hề tồn tại :((

****
Call hát cho nghe nè

****
Cẹc

****
Nghe nói em đang cần người
tâm sự. Thật trùng hợp anh
lại là người biết lắng
nghe xoá|gửi
Thế thôi bye bye :))

______________________________________

**** Phí cả một thời tuổi trẻ
______________________________________