Chúc Mừng Năm Mới

23:55' 5p nữa thôi là qua năm mới rồi 😍😍😍🎉🎉🎉
Chúc mấy mẹ trên đây :
🍀🐔🐤🐤🐤🐤🍀
Năm mới Tết đến
Rước hên vào nhà

🍻🎁🍻🎁🍻🎁🍻
Quà cáp bao la
Mọi người no đủ

💰💍💰💍💰💍💰
Vàng bạc đầy hũ
Gia chủ phát tài

👴👵👨👩👦👧👶
Già trẻ gái trai
Sum vầy hạnh phúc

🎍🌸🎍🌸🎍🌸🎍
Cầu tài chúc phúc
Lộc đến quanh năm

Kính chúc kính chúc!!!
Và nhớ ủng hộ tuôi đó 😍😍😝😝😝
--------------
27/1/2017
23:57 🎉🎉🎉
Chúc mừng năm mới 😍😍😍😘😘😘

Danh sách chương: