Trà cute nè :))))))


 Thật ra cũng không quan trọng đâu:

Nhưng vì mọi người bảo mình edit lỗi nhiều quá nên mới trở lại :(((Huhuhuh định ẩn giật luôn cơ :((( Xin lỗi tất cả mọi người :((( Bh em sẽ đọc lại từ đầu và sửa chữa lại sai lầm :((( Nếu mn phát hiện ra lỗi sai thì bình luận ở dòng đấy giúp em với :((( Em cảm ơn và xin lỗi :((( Xin lỗi tất cả mn :(( Lâu lắm rồi không edit thêm bộ nào :( Không biết ai còn nhờ em không :(((

-------------------------------------------------


13/8/2017