Allkook Black Rose Of The Devil Goc Tam Su Cua Truyen Black Rose Of The Devil

Truyện sẽ không ra trong 2 tuần tới . Vì việc học bận , nên các bạn thông cảm với lại đầu của Gấu cx đang cạn ý tưởng rồi , nên các bạn hiểu cho .

GÓC TÂM SỰ ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC .