Anime Anh Che Part 2 53

Đm, thôi ngay 😐😐😐

Best Tiếng Anh :)

.....càng lúc càng nghĩ, tại sao một bộ anime cho trẻ em xem mà càng lúc nó càng huyền bí và nát não đến thế này 😐

Vc chưa :))))

96.69% kiểu gì cũng thấy ( '-' )b✧

Tk này cần triệt giống không cho đẻ trứng :)

Check xem chúng mày là Alpha, Beta hay Omega :)
(Úi giồi, mị Alpha nhé mấy chế, sang lên :))

Cảm giác mình thật giàu có ( -'ω´-)

......n lần rồi :>>>>

Đề nghị các đồng chí hạ cánh '-')

=))))

Tìm thành phần trong sáng để nhân giống :)

Tự nhiên nghi vụ Kaito vs Shinichi giống nhau ( ͡°  ͜ʖ  ͡° )

Siêu phẩm tháng 7 :D

Happy brithday to them  :)

...... Hỡi cộng đồng mạng, hãy để cho học sinh tiểu học được trong sạch :)

Ư, bé muốn ăn hành cơ :'<

=))))))

Đã có Live action (ノ)•ω•(ヾ)