Anime Anh Che Part 2 6

Là gì :3333

Trời đựu :v

Cho em xuống, làm ơn :'<

:vvv

Moe hoá :))

Ăn cái nào rồi :')

Omendeto kosaimasu :vvv
(thằng bạn thân đã tán thành cmn công)

:)

:)))))))