Anime Anh Che Part 2 66

Wattpad....thật sự rất biết cách hù người .-.
Đm, tui bị yếu tym mà nó cứ hù thế này chắc có ngày đi truyền nước muối quá '-')
_____________________________________

.....mọi người còn chưa thấy chú "lùn" đâu '-')

....'-')

Nani :D!?!??

Một chuyện tình thú dzị :)

.......Fairy tail chưa hết :)

:vvvvvvvvv

Best nhọ '-')

Mặt dày vc =.=;;;

Thần thái :)))

Mày ăn cái mẹ gì vậy .-.

Hụ, nam thần thuở nào của tui :'>

....................😐😐😐😐😐😐😐

.....mất dạy, biến thái, mắm muối cả thùng, vân vân và mây mây '-')