Anime Anh Che Part 2 Bo Phan Tin Tuc V

Sakura cardcaptor đã ra trailer ss mới rồi minna ơi :vvvv

https://www.youtube.com/watch?v=XXpBcdtC-SE

Hóng~~~ ( nhưng trước đó tui phải vượt qua kì kiểm tra học kì l đã T^T)