Are You Flirting With Me Bangtan Yoongi

nghe nói cậu thích
một người rồi?

nói nhảm, chẳng lẽ
cậu là quỷ à?