Bi Mat Cua Phu Thuy Chuong 4

Theo một số thông tin,  việc mở khóa là việc ko cần thiết vì,  thứ 1 năng lực tồn tại trong mỗi con người ta chỉ việc gọi là sử dụng ni,  ko cần phải làm nghi thức
Và hơn hết trong các spell,  spell bay là spell hi hữu nhất vì nó là đi ngược lại với yếu tố tự nhiên và luân lí
Hơn hết khi dùng spell cho vản thần mưu cầu việc quá nhìu hoặc hại người bạn sẽ gặp quả báo đó là đương nhiên
Khi dùng spell các bạn tốt nhất không nên nói ra ngoài cho bất cứ ai vì xác suất thành công của bạn sẽ bị tiêu giảm
+ spell gío cơ bản (spell of magic)
+ spell may mắn (spell of magic) 
......