Bts And You H Thong Bao

THÔNG TIN CHÍNH THỨC ĐỂ VOTE CHO BTS TẠI BBMAs GIẢI THƯỞNG <TOP SOCIAL ARTIST>

✏️HASHTAG: #BTSBBMA #iVoteBTSBBMAs #iBTSBBMAs

🚨Hạng mục vote sẽ được mở lúc 11 giờ Việt Nam tối ngày hôm nay ( 14/5/2018 )

🚨Kết thúc vào lúc 7 giờ 30 phút sáng theo giờ Việt Nam ngày 21/5/2018

🛎 CÁCH ĐỂ VOTE
- Khi đăng tweet phải bao gồm 3 hashtag trên 👆🏻 BẮT BUỘC PHẢI CÓ 3 HASHTAG ĐÃ NÊU TRÊN
- RT = 1 vote
- Khi vote không được kèm số, những từ ngữ chửi tục, lăng mạ
- Được phép kèm theo các hình ảnh khi vote ( không được chèn hình ảnh khiêu dâm, 18+ )
- TUYỆT ĐỐI không được gộp chung các hashtag vote khác

🗣 VOTE 100 LẦN/ NGÀY BAO GỒM TRÊN TWEET VÀ RT
🗣 CÓ THỂ TẠO NHIỀU ACC ĐỂ VOTE ( VIỆC PHẢI BẮT BUỘC LÀ ACCOUNT CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 10  NGƯỜI FOLLOW TRỞ LÊN MỚI ĐƯỢC TÍNH )
🗣 100 lượt vote/ ngày đối với website
       100 tweet/ ngày đối với twitter

VOTE TRÊN WEBSITE mình sẽ chèn cái link ở ngay dưới để các bạn vào cho chính xác và dễ dàng.
👉🏻 www.billboard.com/votesocial

VÀ ĐÂY LÀ MẪU VOTE
👉🏻 https://www.facebook.com/BTSkeepflying/posts/1603814333062970

❤️