Bts Couple 11

 Q: Lần đầu gặp các thành viên, cậu cảm thấy thế nào?

Taehyung: Lần đầu em gặp Jungkook, cảm thấy em ấy rất đáng yêu, em chỉ muốn đem em ấy đi giấu cho riêng mình thôi.

Q: Còn cậu, Jungkook cậu cảm thấy thế nào?

jungkook: Ah~ Em muốn đi vệ sinh.

Q: ._. ....???

-------------------------------------------------

-Jungkook ah~...