Bts Couple 15


< TWITTER >  170710 Taehyung twitter updates:
    Một thanh niên đã ngủ trong lúc chờ phim
-----------------
Taehyung đang chờ tập 15 của phim Fight For My Way . Chắc xem cùng em nhỏ Kookie rồi. Trời ơi, bây giờ vợ chồng hai chẻ còn khoe xem phim đồ với nhau cho bàn dân thiên hạ biết nữa.