Bts Couple 21


Trong Bon Voyage mùa 2, trong lúc 3 anh em VMinKook đi cùng nhau và:

🐰: *hắt xì

🐯: huh, em vừa làm gì vậy? Em vừa làm aegyo hả?

Lâu rồi nhưng tôi quắn quéo quá ạ ><