Bts Couple 23


Bon Voyage

Jin: Anh tính mặc trên dưới đều là RJ nhưng anh sợ bị la nên không dám mặc.
Joon: la gì chứ? Em nào dám la anh...em chỉ nói vài câu thôi.
Jin: thế không phải là la à?

_______
Thấy anh đi với Hoseok có sợ bị la đâu mà đi với Namjoon lại bật chế độ nhỏ bé thế?? =))