Bts Couple 5

V có thói quen bóp mông Jungkook trên sân khấu.
Jungkook thích đánh mông V trong cánh gà.

6

Jin: Jungkook thích thành Viên nào nhất vậy?
Taetae chồm tới cắn cắn vành tai Jungkook
Jungkook: * cười ngượng *
Jin:2 đứa bây…*đánh*