Bts Couple Xiu      Các cô ạ, hôm nay album tôi order từ đợt tháng 5 hôm nay về, tôi lại trúng card của bé thỏ nhà tôi cơ huhu, hạnh phúc. Xong tối nay đi học về lên lướt twt và hay tin bé con nhuộm tóc đỏ, trời ơi tôi chết mất. Tôi nguyện cho cậu nắm giữ trái tim tôi đó Jeon Jungkook ạ