Cach Choi Town Of Salem Ma Soi Disguiser Ke Cai Trang

Thuộc nhóm:Mafia Deception (Xã hội đen lừa đảo)

Tên tắt: Disg

Tiểu sử:Một bậc thầy cải trang ,giả vờ làm người khác.

Special:Mafia chat (Có thể nói chuyện với các Mafia khác)

becomes Mafioso when Mafia Killing are dead (Sẽ trở thành Mafioso khi tất cả Mafia thuộc Kiling chết hết)

Abilities: Choose a target to disguise yourself as.(Chọn một mục tiêu để nguỵ trang thành người đó)

Attributes:If your target dies you will appear to be them.(Nếu mục tiêu của bạn chết bạn sẽ xuất hiện để giả vờ thành họ)

You can only use your night ability three times.(Bạn có thể cải trang 3 lần)

After disguising your name, position and character will be swapped with your targets.(Sau khi cải trang tên, chức vụ và nhân vật sẽ được tráo đổi với mục tiêu của bạn)

Investigation Results

Sheriff: Your target is a member of the Mafia.(Mục tiêu của bạn là thành viên của xã hội đen)

Investigator: Your target is covered in blood. They could be the Doctor, Disguiser or Serial Killer(Mục tiêu của bạn được bao phủ trong máu. Họ có thể là Bác Sĩ, Kẻ Cải Trang hoặc Kẻ Giết Người Hàng Loạt)

Consigliere: Your target pretends to be other people. They must be a Disguiser.(Mục tiêu của bạn giả vờ là người khác. Người đó phải là Kẻ Cải Trang)

Goal: Kill anyone that will not submit to the Mafia.(Giết tất cả những kẻ không thuộc xã hội đen)

Victory Conditions

Wins with : Mafia, Survivor, Witch 

Must kill: Town, Vampires, Arsonist, Serial Killer, Werewolf


Cần biết:

Giờ bạn có thể chọn người chưa chết để cải trang thành họ nếu họ chết.Dù bạn có cái trang thành Cảnh Sát Trưởng hay các vai trò khác không đáng ngờ thì Cảnh Sát Trưởng sẽ không ngu để bị Kẻ Cải trang qua mặt vẫn biết bạn là thành viên của Mafia mặc dù bạn có cái trang thành ai khác đi nữa.

Cũng cho bạn cải trang thành Vigilante đã tự tử.

Nhưng bạn không thể cái trang thành ai đó đã rời khỏi game trước khi đêm kết thúc.Bạn sẽ không mất quyền cái trang khi làm điều đó.

Nếu bạn nguy trang, nó sẽ có hiệu lực khi đêm đã hết.

Bất kỳ ai đến thăm sẽ diễn ra bình thường . Bạn vẫn sẽ bị giết bởi Serial Killler.

Tên của bạn,vị trí ,nhân vật sẽ bị hoán đổi với mục tiêu.Nhưng vai trò Disguiser của bạn vẫn không thay đổi.

Lưu ý rằng điều này có nghĩa rằng các nạn nhân sẽ hiện tên bạn, vị trí và nhân vật, nhưng role và will của họ vẫn sẽ được giữ lại.

Nạn nhân của bạn sẽ nhận được một thông báo nói rằng "A Disguiser stole your identity!"(Một Disguiser đã ăn cắp nhận dạng của bạn!) và kết thúc trong nghĩa địa với tên tuổi của bạn, và do đó họ sẽ ngay lập tức biết họ đã bị cải trang.

Nếu bạn ngụy trang như một ma cà rồng đã chết, tên ban đầu của họ vẫn sẽ xuất hiện trong danh sách trò chuyện của ma cà rồng.

Nếu bạn thiếu một Janitor hoặc Forger để loại bỏ Will mục tiêu của bạn, bạn sẽ thường bị bắt ngay lập tức, vì nó là bình thường đối với mọi người viết tên và vai trò trong di chúc của riêng mình; khoảnh khắc đó bật lên, tất cả mọi người sẽ biết bạn là một disguiser, và bạn sẽ bị treo cổ.

Thậm chí nếu bạn có một Janitor hoặc một Forger, bạn có thể dễ dàng bị bắt bởi Nhà Ngoại Cảm(người sẽ tìm hiểu căn cước mới của bạn từ những người bạn bị giết chết), Gián Điệp (người sẽ nghi ngờ sau khi nhìn thấy ba Mafia thăm một người dường như tồn tại, đặc biệt là nếu ai chết đêm đó đã được làm sạch hoặc để lại một di chúc trống), hoặc Người Gọi Hồn (bạn sẽ được tiếp xúc ngay sau khi họ hồi sinh bất cứ ai, không chỉ là nạn nhân của bạn, vì bất kỳ người chơi hồi sinh sẽ có thể báo cáo rằng nạn nhân của bạn nói rằng bạn là một kẻ mạo danh.)

Không bao giờ nguỵ trang vào đêm 1, trừ khi bạn có lý do để dùng nó.Chỉ sử dụng khả năng của bạn khi bị người ta nghi ngờ.

Khi làm việc với một trong hai Janitor hay Forget thì bạn vẫn sẽ bị nguy hiểm khi làm việc cùng họ nên sử dụng cải trang thật cẩn thận.