Cach Choi Town Of Salem Ma Soi Survivor Nguoi Song Sot

Thuộc nhóm:Neutral Benign(Trung Lập Lành Tính)

Tên tắt: Surv

Tiểu sử:Ông ta bị ám ảnh bởi quá khứ khi còn làm Vệ Sĩ,ông ta bị Mỹ Nữ mê hoặc khiến ngài Thị Trưởng bị ám sát và giờ ông ta nhốt mình ở trong phòng và chỉ mong mình được sống.

Immune: Temporary Night Immunity (Miễn dịch đêm tạm thời)

Abilities: Put on a bulletproof vest at night, protecting you from attacks.(Mặc giáp chống đạn trong đêm, bảo vệ bạn khỏi tấn công)

Attributes: You can only use the bulletproof vest 4 times.(Bạn chỉ có thể mặc áo giáp 4 lần)

Investigation Results

Sheriff: Your target is not suspicious.(Mục tiêu không đáng ngờ)

Investigator: Your target keeps to themselves. They could be a Survivor, Vampire Hunter or Witch.(Mục tiêu chỉ muốn làm cho bản thân mình. Họ có thể là Người Sống Sót, Mà Cà Rồng hoặc Phù Thuỷ)

Consigliere:Your target simply wants to live. They must be a Survivor.(Mục tiêu dăn giản chỉ muốn sống. Người đó phải là Người Sống Sót)

Goal:Live until the end of the game.(SỐng cho tới khi kết thúc game)

Victory Conditions:

Thắng với: Dân làng, Mafia, Ma Cà Rồng, Ma Sói, Phù Thuỷ, Tên Giết Người Hàng Loạt, Tên Đốt Phá

Phải giết: Không ai

Cần biết:

Một điều duy nhất bạn phải nhớ:Bạn chỉ cần sống sót tới cuối cùng với bất kì ai trong role gì còn sống ,không cần biết ai là tên giết người hay dân làng thật sự hay kẻ làm việc cho xã hội đen.Bạn có thể im lặng hay la lên từ đầu game bạn là Người SỐng Sót và không gây cản trở cho bất kì ai khác,mọi người cứ làm việc của mình và bạn chỉ cần ngồi đó sống đến hết game.Vậy thôi!

Bạn có khả năng miễn dịch tạm thời:

Kể cả khi không có ai tấn công bạn,giáp của bạn vẫn bị phá huỷ

Khi bạn bị dịch chuyển, áo giáp của bạn vẫn bị ảnh hưởng

Nếu Phù Thuỷ kiểm soát bạn, bạn sẽ dùng áo giá ngay lập tức khi đến nhà ai đó, bất kể ai mà họ nhằm làm mục tiêu.

Bạn sẽ không dùng áo giáp nếu bạn bị khoá chức năng.

Dù bất kể là bạn đã dùng áo giáp, nếu bạn bị Ma Cà RỒng cắn, bạn sẽ biến thành Ma Cà Rồng.

Bất kể là có áo giáp hay không, nếu bạn bị tấn công bởi Ma Sói, bạn sẽ chết.

Áo giáp chống đạn của bạn không thể bảo vệ bạn khỏi bị tẩm xăng hoặc bị đốt bởi Tên Đốt Phá.

Người Sống SÓt vẫn sẽ thắng cả khi game Hoà.

Khi bạn cảm thấy nguy hiểm thì hãy mặc áo giáp,nhưng nó không kháng lại Ma SÓi hay Tên Đốt Phá.Hãy cố để dành áo giáp lâu nhất có thể đến khi bạn chắc rằng không thể sống đêm nay thì hãy mặc vào.

Bạn là Kẻ SỐng SÓt đến cuối cùng và thắng với bất cứ ai,nên chuyện vote ai chết hay thì cũng có khá nhiều vấn đề tự bạn giải quyết.