Cach Choi Town Of Salem Ma Soi Vigilante Canh Ve Canh Binh Dan Phong

Thuộc nhóm:Town Killing(Dân làng có khả năng giết người)

Tên tắt bạn có thể chat với người khác: Vig,Vigi,Vigil

Abilities:Nắm lấy công lý trong tay của bạn và bắn một ai đó

 Special(Đặc biệt):Suicide after killing a Town member (Sẽ tự tử vào đêm hôm sau,sau khi giết nhầm một dân làng vô tội, hệ thống nó bắt không làm gì khác được)

Attributes:If you shoot another Town member you will commit suicide over the guilt.(Nếu bạn bắn người trong thị trấn bạn sẽ tự kết liễu đời mình vì ám ảnh tội lỗi đã gây ra)

You can only shoot your gun 3 times.(Bạn chỉ có thể bắn 3 lần)

Đêm đầu bạn sẽ không được bắn ai hết.Nếu bạn bắn nhầm townie tất cả số đạn còn lại sẽ mất hết.

Investigation Results(Kết quả điều tra)

Sheriff: Your target is not suspicious.(Mục tiêu của bạn là không đáng ngờ)

Investigator: Your target owns weapons. They could be a Vigilante, Veteran or Mafioso.(Mục tiêu của bạn sở hữu vũ khí. Họ có thể là một Cảnh vệ, Cựu chiến binh hoặc Mafioso)

Consigliere: Your target will bend the law to enact justice. They must be a Vigilante.(Mục tiêu của bạn sẽ bẻ cong pháp luật để ban hành công lý. Họ phải là Cảnh vệ)

Goal:Lynch every criminal and evildoer. (Treo cổ hết mấy thằng mất nết)

Victory Conditions(Điều kiện thắng)

Win with(thắng với): Town , Survior

Must kill(phải giết): Mafia ,Vampires ,Arsonist ,Serial Killer ,Werewolf ,Witch

Cần biết:

Bạn không thể bắn trong đêm đầu tiên, trừ khi  Witch kiểm soát bạn.

Vào đêm đầu , bạn sẽ được thông báo "Bạn đã quyết định không bắn", và bạn vẫn sẽ được nhắc nhở với "Bạn quyết định không bắn" ngay cả khi bạn đang bị bỏ tù. Bạn cũng sẽ được nói với bạn không thực hiện khả năng đêm của bạn.

Cuộc tấn công của bạn không giết được được người có night immune, có nghĩa là bạn không thể giết Serial Killer / Godfather / Executioner và vai trò miễn dịch đêm khác.

Witch có thể buộc bạn phải bắn một mục tiêu (thường gặp ở Vigilantics):

Bạn sẽ bị buộc phải bắn nếu bạn đang bị Phù thuỷ kiểm soát trong đêm đầu tiên.

Bạn sẽ không bắn nếu bạn đã bắn một dân làng trong Town trước đêm trước đó, hoặc bạn không còn viên đạn nào.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ không tự tử sau khi bắn lỡ bắn nhầm Townie:

Nếu mục tiêu của bạn đã bị bắt giam(in jail( hoặc chữa lành(healed),

Nếu mục tiêu của bạn phải rời game(left the game) khi đêm kết thúc,

Nếu bạn đang biến thành một ma cà rồng đêm bạn bắn một Townie,

Nếu mục tiêu của bạn đã bị hành hình trong khi ở trong tù.

Thông điệp chết sẽ cho rằng nạn nhân đã bị bắn bởi một Vigilante, nhưng bạn sẽ không tự tử.

Bạn có thể bị giết bởi một vệ sĩ bảo vệ mục tiêu của bạn hay của một cựu chiến binh đang on lert.

Nếu bạn bị tấn công và bị giết cùng đêm bạn giết một thành viên Town, nó cũng sẽ nói rằng bạn đã chết vì ám ảnh tội lỗi.

Nếu bạn đang hồi sinh bởi Retributionist sau khi bạn bắn một viên Town bạn có thể bắn trở lại.