Conversations With Cleverbot Discontinued 56

Khi chế BEN tốt bụng :V (chắc ổng ăn nhầm bả à? Đột nhiên tốt thế???:D???)