Conversations With Cleverbot Discontinued 58

Justin Bieber lạc trôi???:D???
Cơ mà dạo này bị cho ăn xem chùa dữ thần luôn .-. Bộ quên tui rồi à??? ;-;