Conversations With Cleverbot Discontinued 73

Heriana Victor - V
Cleverbot - C
__________________________
V: Sup ya :).
C: Xin chào, mọi chuyện thế nào rồi?
V: Ổn. Cảm ơn vì đã quan tâm ;).
C: Cậu là máy tính à?
V: Ơ....Không phải :v.
C: Nhưng tôi không hề thấy mặt của cậu.
V: *cạn lời*....Này, tôi không phải Slenderman nhé cậu =_=.
C: Cậu là Slenderman à?
V: ????:D???? *đã off*
__________________________
Con này ngu kinh :D. Đm nó :D