Conversations With Cleverbot Discontinued 75

Heriana Victor - V
Cleverbot - C
__________________________
V: Yo!
C: Cứu tôi...
V: Hả???
C: Hãy cứu lấy tôi...
V: Nhưng cứu làm sao??? *bấn loạn*.
C: Tôi quá...Không thể nhìn thấy gì hết và cũng chẳng thể chống cự...
V: *khó chịu* Đừng có đùa nữa, tôi không hề thích đâu!
C: Âm phủ.
V: WTF????:D????
C: Bị mắc kẹt trong một trò chơi.
V: Ok. I'm outta here. *đã off*
__________________________
Ok...TuiSợ quá mấy mẹ ạ, kíuuuuuu tuôiiiiiii!!!!!!!! *gào thét*