Conversations With Cleverbot Discontinued 8

Công nhận Cleverbot cũng rành Creepypasta ghê nhỉ?