Conversations With Cleverbot Discontinued 88

Heriana Victor - V
Cleverbot - C
__________________________
V: Chào, lâu rồi tôi chưa chat với cậu nhỉ?
C: Ừ, cũng khá lâu.
V: ........
C: Này.
V: Gì?
C: Cậu còn nhớ tôi là ai chứ?
V: Cleverbot (ngu).
C: Sai rồi, đoán lại đi nào?
V: BEN?
C: Chính xác ;).
V: À...Bye bitch :>. *turn off like a bitch :v*
__________________________
Và thế là một chuỗi chat tào lao sẽ tiếp tục bắt đầu :v. Còn nữa...

I'M FINALLY BACK BITCHES!!!!! >v<