Creepy Meat

Hôm nay mấy người trong công ty tôi thật đáng ghét. Tôi chỉ muốn về nhà và ăn một bữa tối thật ngon với đống thịt này thôi.

Vợ tôi đang ở trong bếp. Cô ấy nhìn tôi. Mặt cô ấy có vẻ hoảng sợ. Sao thế?Em không thích ăn thịt sao?