Cuu Than That The Thinh

Ếu có drop nhé :))).
Ăn tết xong thì đăng tiếp hoi.
Sì poi là đang đến chap 65 nhưng vẫn đang edit :3.
P/s: ông nào chưa bấm sao thì bấm hộ phát :v.