Design Shop Milk Team Tra Don 16 Hao

Xin lỗi vì để cậu đợi lâu, đơn hàng của cậu đây.

Payment

1. Comment "Nhận"

2. Vote chương order và chương trả đơn

3. Follow Team và Designer

4. Ib link với Designer

5. Treo bìa ít nhất 1 tuần với "Credit: #hạo - _MilkTeam_"

6. Nếu không ưng ý, cậu có thể sửa đổi tối đa 3 lần hoặc đổi designer.

Cảm ơn cậu vì đã đặt hàng ở shop ^ ^)b