Design Shop Milk Team Tra Don 20 May

Khách hàng : ThienTran1311
Designer : What_is_May

Preview :

:(( Xin lỗi vì fail như này:(

Payment

1. Comment "Nhận

2. Vote chương này và chương order

3. Follow Team và designer ( What_is_May )

4. Chủ động ib designer lấy link

5. Treo bìa ít nhất 1 tuần với "Credit: @What_is_May from  - _MilkTeam_-"

6. Không hài lòng, có thể sửa đổi tối đa 3 lần hoặc đổi designer.