Dhab Let X27 S Edit Something Awesome Kayo 88 Gt 90 Gop

Lưu ý: Tớ sẽ không share tài nguyên nữa nhé! Mọi thứ sẽ được cập nhập trong topic: "Let's share with us now!" của team!

#88 Hụ hụ, mong là cậu thích!

#89:

Ver 1:

Ver 2:

#90: Cậu ơi text phụ của cậu trên 15 chữ nhé :( Nhiều quá làm tớ xếp text khó. Mà tớ cũng ngu kinh dị nữa :( Mong cậu vừa lòng!

Ver 1: Có text phụ:

Ver 2: Không text phụ