Dhab Let X27 S Edit Something Awesome Tro 126 127

#126

#127

• chưa ưng ý thì cmt phía dưới, mình sẽ làm lại nha <3
• ưng ý rồi thì ib nhận link nè!! Đừng chụp màn hình, ảnh sẽ vỡ.
• khi dùng nhớ ghi credit "Bookcover by Tro//DHAB team nha"
• follow team và vote chap này coi như trả công <3
• Đặt là phải dùng á -.- Không dùng là lăn sang ăn vạ cho coi.