Giới thiệu

Jeff: Thụ
Lúc đầu thì em ấy hơi láo xược với e.j nhưng về sau thìiiiiiii....ukm.....chắc mn bít òi nên khỏi nói
- Cậu( mấy chap đầu)
-Em hoặc Em ấy
E.J: Công
E.J thì lun bơ Jeff vì anh thích em ấy nên ko mún đánh và đó cũng là lệnh của papa Slendy hoặc mama đều đc.
- Anh
Liu: Công
Liu cuồng em trai nên lun muốn rape Jeff
- Anh
L.J: Công
Thích Jeff từ cái nhìn đầu tin. Thích tập chí kd và bên trong cuốn nào cũng có đầu là hình Jeff
- Hắn
.
.
Đây chính là 4 nhân vật chính. Còn những nhân vật phụ và hủ gồm có:
-Jane
-Clocky
-Toby
-Ben
-Dark Link
-Slendy
-Sally
-Smiley
-Smile Dog( ko bít vít đúng ko)
-(nhân vật quan trọng nhất từ Hoàng Long thành người đột nhập vào cái SM để theo dõi chuyện tình của 2 người ấy.)là.........YUU
_______________________________________
Nói chung là tới đây thui.
BYE

Danh sách chương: