E J X Jeff Tang Anh

Nói chung là Yuu chỉ mún xả bớt thui, nếu m.n ko thích thì đừng có coi nha mina có cả Yaoi 18+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Đứa bé quá kawai đi đc mà....\\\\\\

Đừng thất vọng, cứ kéo típ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo nữa đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tannnn. E.J x JeffBaby chim te
Và..........Tàn tan

Những tấm cuối.Chuẩn số đo 3 vòng

Còn tiếp.
_______________________________________
  Cái ảnh này Yuu sẽ đăng 3 chap nha m.n và thêm 1 chap nữa là truyện nha mina.
Bye