Goc Quan Identity V 16  Hợ hợ hợ do máu lười truyền lên não giờ lười quá =D


Mà bh cx có nhiều bạn dịch truyện nên tui toàn đọc ké luôn lười dịch quá :3